Hva er skytjenester?

Tidligere var det mer normalt med lokalt plasserte servere ute i bedriften hvor en konsulent måtte komme innom ved behov, eller at det var en egen IT ansvarlig i bedriften. Der hvor det er bedrift kritiske applikasjoner så kan dette være en ulempe grunnet lengre responstid og kostnader. Om IT tjenester er plassert hos en sky-leverandør så er all serverdrift satt ut til leverandøren, hvor det er raskere responstid på support, alt utstyr står i et trygt miljø og dine applikasjoner er tilgjengelig hvor enn i verden du befinner deg så lenge man har tilgang på internett fra en pc eller andre mobile enheter.
sky